Skip to content

Historia

2023

AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Europa.

2022

Avtal med TFS Trial Form Support AB om farmakovigilans och Adhex Pharma avseende kommersiell produktion av ISICORT® i storskalig volym. AcuCort befrias från ansökningsavgift av FDA. Uppnår SME-status i EU. ISICORT® byter namn till Zeqmelit. Registreringsgodkännande i Danmark och Norge.  AcuCorts enkätstudie om allergibehandling visar positivt resultat. AcuCort tecknar sitt första kommersiella avtal för Zeqmelit™.

2021

Stabilitetsstudier visar på minst 36 månaders hållbarhet. Ett andra patent för ISICORT® beviljas i USA. Patentskydd i Japan. Ansökan om marknadsgodkännande i Norden lämnas in. Företrädesemission och riktad emission tillför totalt cirka 31 MSEK före emissionskostnader. Läkemedelsverket godkänner ISICORT® för behandling av patienter med covid-19 med andningssvårigheter och behov av syrebehandling.

2020

ISICORT® godkänt läkemedel i Sverige. Patentskydd för ISICORT® av patentmyndigheten i Kina.

2019

Ansökan om marknadsgodkännande i Sverige in till Läkemedelsverket. En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tillför AcuCort cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader.

2018

Produktionen i labbskalenivå skalas upp till kommersiell storlek, och produktion enligt GMP inleds. Avtal sluts med CRO-bolaget Quinta-Analytica för att genomföra bioekvivalensstudier för ansökan om marknadsgodkännande av läkemedlet i EU och USA. Godkänt patent i USA för ”Acute Glucocorticoid therapy” som beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. En företrädesemission inbringar nästan 11 MSEK efter finansieringskostnader.

2017

Avtal tecknas med kontraktstillverkaren Adhex Pharma avseende utveckling av produktionen. AcuCort AB (publ) noteras i april på AktieTorget (numera Spotlight Stock Market). Spridningsemissionen inbringar 14 MSEK efter finansieringskostnader.

2016

6 MSEK tillförs via en företrädesemission. Beslut om spridningsemission och notering på AktieTorget.

2015

Ny patentansökan lämnas in som skyddar den specifika och unika formuleringen i produkten. Företrädesemission om 1 MSEK.

2014

Marknadsundersökningar genomförs. Munfilmtillverkaren tesa Labtec ersätter LTS som utvecklings- och tillverkningspartner. De första pilotskale-batcherna tillverkas framgångsrikt för 4 mg respektive 8 mg styrka. 7,3 MSEK tillförs via emission.

2013

Läkemedelsverket bekräftar att endast en repetition av tidigare klinisk studie behövs för att söka registrering i EU. 2,5 MSEK tillförs via emission.

2012

Läkemedelsverket bekräftar utvecklingsplanen för EU-registrering. Djurstudie av lokaltolerans visar gynnsamt resultat. 8,5 MSEK tillförs via emission.

2011

Nystart för AcuCort och projektet då PULS-gruppen köper projektet från DuoCort AB. AcuCort tillförs cirka 9 MSEK via emissioner för utveckling och kliniska prövningar.

2007

Munfilmtillverkaren LTS Lohmann kontrakteras för att hjälpa till med utvecklingen av produkten.

2006

AcuCort AB bildas som ett dotterbolag till DuoCort AB

2005

Första patentansökan lämnas in.

2004

DuoCort, ett projekt i PULS-gruppen numera Aqilion, upptäcker möjligheten att utveckla en produkt med enkel administration av en glukokortikoid via munhålan.