Skip to content

Innovation och teknologi

I utvecklingen av AcuCorts första godkända läkemedel Zeqmelit® har fördelarna med den anti-inflammatoriska substansen dexametason och den användarvänliga munfilmen kombinerats för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer. Munfilmen löser snabbt upp sig när den läggs på tungan. Läkemedlet behöver inte vatten för att administreras, vilket är viktigt i akuta situationer och för patienter som har svårt att svälja tabletter; exempelvis barn, äldre eller mycket sjuka patienter.

AcuCort har gjort fyra bioekvivalensstudier; dels som ”proof of concept” (ett konceptbevis för läkemedlets effekt i människa), dels inför ansökan om marknadsgodkännande i EU. Bioekvivalensstudierna visar att effekten av den snabblösliga munfilmen Zeqmelit® är jämförbar med motsvarande dos dexametason i tablettform.

Zeqmelit® har uppnått tre års stabilitetsdata, vilket innebär att läkemedlet klarar minst tre års hållbarhet. En bekräftad hållbarhet om tre år är en stor fördel vid bland annat distribution av läkemedlet och viktigt inför den kommande kommersialiseringen.

AcuCorts tekniska know-how kring kombinationen av dexametason och munfilmer är skyddat av två patent.