Skip to content

Hållbarhet

AcuCort strävar efter att skapa mervärde för aktieägare och bolagets intressentgrupper. Vi skapar värde genom att identifiera, utveckla och kommersialisera smarta läkemedel som tillgodoser patientens behov av en användarvänlig och effektiv behandling.

En potentiell utvecklingskandidat är baserad på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa läkemedel som tillför nytta, som exempelvis enkelhet i administration. Det godkända läkemedlet kommersialiseras i partnerskap med ett globalt nätverk av licenstagare och distributörer. Vår vision är att utveckla och kommersialisera nya innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

Vi är måna om att hushålla med bolagets resurser. Vi uppmuntrar ett effektivt samarbete och värnar om vår agila organisation som är sammansatt av medarbetare och extern expertis inom områden där AcuCort saknar resurser eller endast tillfälligt har behov av dessa. Tillsammans har teamet en gedigen erfarenhet och kompetens inom läkemedels- och affärsutveckling. Våra medarbetare är viktiga för bolagets framgång och vi eftersträvar att attrahera och behålla mycket kompetenta och engagerade lagspelare som aktivt bidrar till utvecklingen av bolaget.

Vi följer lagar, regelverk, koder och riktlinjer och standarder för god praxis relaterade till säkerhet, kvalitet, miljö, läkemedelsutveckling, arbetsmiljö och affärsetik. Vår ambition är att utveckla nya läkemedel som är etiskt motiverade och som gör skillnad för de patienter som behöver dem. Sammantaget tror vi att detta är grundförutsättningar för AcuCorts långsiktiga och hållbara tillväxt.