Skip to content

AcuCort som partner

”Vi skapar värde tillsammans med våra samarbetspartners”

Vår organisation

AcuCort är ett innovativt bioteknikbolag baserat på ett starkt entreprenörskap, en agil organisation och ett effektivt samarbete med ett externt nätverk av expertis med specialistkunskaper och samarbetspartners. Bolagets erfarna styrelse och operativa team har tidigare tagit läkemedel genom alla utvecklingsstegen hela vägen till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

Kommersialisering

AcuCorts strategi är att attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro samt kompetens och resurser för att snabbt kunna lansera Zeqmelit® efter myndighetsgodkännande. Dialoger med potentiella partners på prioriterade marknader pågår.

Vi är noggranna med vilka partners vi väljer att gå vidare med och under den senaste tiden har fördjupade diskussioner förts med ett antal mindre och större läkemedelsbolag. AcuCort har satt höga krav, vilket innebär att vår ”partner of choice” även ska vara välrenommerad och ha erfarenhet av affärsområdet allergi på sin respektive marknad eller i en geografisk region.

Vi värdesätter ett gott samarbete

Vi identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta läkemedel som tillgodoser patientens behov av en användarvänlig och effektiv behandling. Det godkända läkemedlet kommersialiseras i partnerskap med ett globalt nätverk av licenstagare och distributörer. Vår vision är att utveckla och kommersialisera nya innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

För att lyckas med våra utmaningar månar vi om ett strategiskt kompletterande nätverk med utvalda experter med specialistkunskaper inom sina respektive områden. Vi uppskattar och för kontinuerliga dialoger med opinionsledare och andra intressentgrupper för ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi söker partners som möter våra behov och där det finns goda förutsättningar för ett bra samarbete. Tillsammans skapar vi värde för AcuCorts aktieägare, partners, andra intressentgrupper och inte minst för patienten och anhöriga.

För mer information om att samverka med AcuCort, vänligen kontakta oss via info@acucort.se.