Skip to content

Investerare

Välkommen till AcuCorts IR-sidor

AcuCort är ett innovativt bioteknikbolag som identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta läkemedel som tillgodoser patientens behov av en användarvänlig och effektiv behandling. Utvecklingskandidaterna är baserade på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa produkter som tillför nytta, som till exempel enkelhet i administration. Det godkända läkemedlet kommersialiseras i partnerskap med ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer.

Bolaget har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en snabblöslig munfilm som innehåller glukokortikoiden dexametason. I utvecklingen av Zeqmelit® har fördelarna med den välbeprövade och väldokumenterade substansen dexametason och en munfilm kombinerats för snabb tillgänglighet och effektiv lindring i akuta situationer.

AcuCorts ambition är att identifiera andra existerande substanser som passar bolagets affärsmodell inom indikationsområden där det idag finns stora medicinska behov. Visionen är att utveckla och kommersialisera ytterligare innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

Kontaktperson för IR-frågor är vd Jonas Jönmark, jonas.jonmark@acucort.se.

Prenumerera på AcuCorts nyhetsbrev

* obligatoriskt fält

Aktien

Loading...

AcuCorts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2017 under kortnamnet ACUC och handlas via banker och fondkommissionärer.

AcuCort som investering

Fyra skäl att investera i AcuCort

acucort-ceo-homepage-module

VD har ordet

Med anledning av den första kommersiella ordern, som AcuCort mottog i februari 2024, kan vi konstatera att AcuCort tagit steget från utvecklingsbolag till säljande läkemedelsföretag. Det är mycket glädjande att kunna se fram emot att munfilmen Zeqmelit® i närtid lanseras i Norden och därmed kan göra en positiv skillnad för personer med svår eller akut allergi och ytterligare ett antal indikationer. Planerad lansering är sommaren 2024.

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
26 april, 2024