Skip to content

Investerare

Välkommen till AcuCorts IR-sidor

AcuCort är ett innovativt bioteknikbolag som identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta läkemedel som tillgodoser patientens behov av en användarvänlig och effektiv behandling. Utvecklingskandidaterna är baserade på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa produkter som tillför nytta, som till exempel enkelhet i administration. Det godkända läkemedlet kommersialiseras i partnerskap med ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer.

Bolaget har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en snabblöslig munfilm som innehåller glukokortikoiden dexametason. I utvecklingen av Zeqmelit® har fördelarna med den välbeprövade och väldokumenterade substansen dexametason och en munfilm kombinerats för snabb tillgänglighet och effektiv lindring i akuta situationer.

AcuCorts ambition är att identifiera andra existerande substanser som passar bolagets affärsmodell inom indikationsområden där det idag finns stora medicinska behov. Visionen är att utveckla och kommersialisera ytterligare innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

Kontaktperson för IR-frågor är vd Jonas Jönmark, jonas.jonmark@acucort.se.

Finansiella rapporter

Prenumerera på AcuCorts nyhetsbrev

* obligatoriskt fält

Aktien

Loading...

AcuCorts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2017 under kortnamnet ACUC och handlas via banker och fondkommissionärer.

Pressmeddelanden

AcuCort som investering

Fyra skäl att investera i AcuCort

acucort-ceo-homepage-module

VD har ordet

”AcuCort är på väg in i en ny och spännande fas, där kommersialiseringen av vår innovativa och patientvänliga munfilm Zeqmelit®, mot bland annat akuta och svåra allergiska reaktioner, står i fokus.”

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
24 februari 2023