Skip to content

Ägarstruktur  

Största aktieägarna Antal aktier  Ägarandel
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 22 131 273 18,57%
AQILION AB 11 319 062 9,50%
LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS 6 393 614 5,37%
ZOYA INVEST AB 3 600 000 3,02%
OLLE FLORÉN 3 400 000 2,85%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 601 008 1,34%
GRYNINGSKUST HOLDING AB 1 566 779 1,31%
BERNE OKDAHL 1 365 000 1,15%
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 1 208 415 1,01%
GÖRAN OFSÉN 1 200 000 1,01%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 65 384 899 54,87%
TOTALT ANTAL AKTIER 119 170 050 100,00%

Aktier per den 30 juni 2024. Totalt antal emitterade aktier är 119 170 050 och totalt antal aktieägare är 2 588.
Källa: Euroclear Sweden AB.