Skip to content

Ägarstruktur

Största aktieägarna  Antal aktier  Procent 
AQILION AB  5 069 066  16,20 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  2 057 784  6,58 
John Fällström  1 775 000 5,67
Zoya Invest AB   1 492 000 4,77 
Rothesay Limited 1 350 000 4,32
Nordnet Pensionsförsäkring AB  951 485 3,04
Berne Gilbert Okdahl  900 000  2,88 
Göran Ofsén  700 000 2,24
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift   679 634 2,17 
UBP Clients Assets – Sweden 514 886 1,65
Övriga aktieägare  15 791 735 50,48 
Totalt antal aktier  31 281 590  100,00 
Aktier per den 30 juni 2022. Totalt antal emitterade aktier är 31 281 590 och totalt antal aktieägare är 1 751.
Källa: Euroclear Sweden AB.