Skip to content

Ägarstruktur  

Största aktieägarna  Antal aktier  Procent 
AQILION AB  5 069 066  16,20 
ROTHESAY LIMITED, JERSEY 2 977 032 9,52
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 249 518 7,19
Zoya Invest AB   1 400 000 4,48
Berne Gilbert Okdahl 919 302 2,94
Nordnet Pensionsförsäkring AB 773 366 2,47
Alexander Svensson 750 000  2,40 
Göran Ofsén 700 000 2,24
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift 622 508 1,99
Perstorp Invest AB 400 000 1,28
Övriga aktieägare  15 420 798 49,30
Totalt antal aktier  31 281 590  100,00 
Aktier per den 30 juni 2023. Totalt antal emitterade aktier är 31 281 590 och totalt antal aktieägare är 1 704.
Källa: Euroclear Sweden AB.