Skip to content

Ägarstruktur

Största aktieägarna  Antal aktier  Procent 
AQILION AB  5 069 066  16,20 
UBP Clients Assets DTTA 3 546 939 11,34 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 961 497 6,27
Zoya Invest AB   1 205 000 3,85 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 957 257 3,06
Berne Gilbert Okdahl  911 500 2,91
Göran Ofsén  700 000  2,24 
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift  679 634 2,17
Alexander Svensson  585 000 1,87 
Helsingborg Handels AB 400 000 1,28
Övriga aktieägare  15 265 697 48,80
Totalt antal aktier  31 281 590  100,00 
Aktier per den 31 december 2022. Totalt antal emitterade aktier är 31 281 590 och totalt antal aktieägare är 1 713.
Källa: Euroclear Sweden AB.