Skip to content

Vision, mission & strategi

Vision

Vår vision är att utveckla och kommersialisera nya innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

Mission

AcuCort identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta läkemedel baserade på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa läkemedel som tillför nytta, som till exempel enkelhet i administration.

Strategi

AcuCorts övergripande strategi är att attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro, samt kompetens och resurser, för att snabbt kunna lansera bolagets innovativa, användarvänliga läkemedel med starka patentskydd efter myndighetsgodkännande.

Förutsättningarna för att nå de finansiella och operativa målen såväl som att optimera AcuCorts affärsmodell är bolagets förmåga att utveckla innovativa läkemedel med starka patentskydd och därefter snabbt kommersialisera dem på prioriterade marknader globalt via licenstagare och distributörer.

  • Vi vill stärka och utveckla långsiktiga relationer med investerare och potentiella aktieägare för att öka tilliten till bolaget och stödja de långsiktiga målen.
  • Vi prioriterar en aktiv och kontinuerlig affärsutveckling för att hantera en hållbar finansiering och kassaflöde över tid.
  • Vi fokuserar på innovativa läkemedel baserade på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa läkemedel som tillför nytta, exempelvis enkelhet i administration.
  • Vi vill attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro, samt med kompetens och resurser, för att snabbt och framgångsrikt kunna lansera bolagets första godkända läkemedel Zeqmelit® efter myndighetsgodkännande.
  • Vi etablerar och månar om ett starkt ledarskap och kompetent operativt team i kombination med ett kompletterande nätverk med specialister, opinionsledare, samarbetspartners och leverantörer.