Skip to content

Produktutveckling

AcuCorts starka entreprenörskap och drivkraft tillsammans med ett stort nätverk av extern expertis och affärspartner skapar bra förutsättningar för innovativ produkt- och affärsutveckling.

Potentiella nya indikationsområden och produkter

Utöver kommersialiseringen av Zeqmelit® siktar AcuCort på att komplettera med fler välbeprövade och väldokumenterade läkemedelssubstanser som kan passa bolagets affärsmodell inom indikationsområden där det idag finns stort medicinskt behov för nya effektiva och användarvänliga behandlingar.

Utgångspunkten i vår affärsmodell är att vi prioriterar potentiella produkter med kortare utvecklingsperioder och högre innovationshöjd där värdeutvecklingen är som störst för ett bolag med våra förutsättningar. Målsättningen är att utveckla smarta läkemedelsprodukter och därefter framgångsrikt ta dem till marknaden till gagn för patienten, anhöriga och samhälle.