Skip to content

Vår produkt

AcuCorts första läkemedel Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Zeqmelit® är godkänt för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 med andningssvårigheter och behov av syrebehandling.

Målsättningen är att Zeqmelit® ska kommersialiseras globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader. Bolagets strategi är att attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro samt kompetens och resurser för att snabbt kunna lansera efter myndighetsgodkännande. Dialoger med potentiella partners på prioriterade marknader pågår.