Skip to content

Organisation

AcuCort är ett innovativt bioteknikbolag baserat på ett starkt entreprenörskap, en agil organisation och ett effektivt samarbete med ett externt nätverk av expertis med specialistkunskaper och samarbetspartners.

Bolagets erfarna styrelse och operativa team har tidigare tagit läkemedel genom alla utvecklingsstegen hela vägen till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.