Skip to content

VD har ordet

Under det tredje kvartalet har aktivitetsnivån varit fortsatt hög för att få alla de viktiga delarna på plats inför en framgångsrik kommersialisering.

Vi har rapporterat om marknadsgodkännande både i Danmark och Norge. Det är också glädjande att bolagets första godkända läkemedel, tidigare under namnet ISICORT i Sverige, nu är godkänt i hela Skandinavien under ett och samma namn – Zeqmelit™.

Zeqmelit™ – ett strategiskt namnbyte

Under arbetet med registreringsansökningar för marknader utanför Sverige blev det allt tydligare att Zeqmelit™ är det varumärkesnamn som är bäst lämpat för de flesta av våra prioriterade marknader. Vi tog därför det strategiska beslutet om att ändra läkemedlets namn till Zeqmelit™ inför kommersialiseringen.

Vi har en regulatorisk strategi för USA. Målet är att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska myndigheten FDA, U.S. Food and Drug Administration under första kvartalet 2023. Vår övergripande målsättning är att kommersialisera Zeqmelit™ globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader.

Enkätstudien visar positiva resultat

I utvecklingen av Zeqmelit™ har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner. Under kvartalet har vi rapporterat om positiva resultat från vår enkätstudie i vilken totalt 426 patienter har svarat på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. Exempelvis svarade 72 procent av patienterna att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.

Stärkt förhandlingsposition

Fördelarna (”the added value”) som Zeqmelit™ kan bidra med och hälsoekonomiska fakta är viktiga i vår kommande ansökan till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ett positivt utfall av ansökan d.v.s. ett subventionerat pris för Zeqmelit™ underlättar den kommande marknadsintroduktionen. Vidare är det en fördel i de pågående diskussionerna med potentiella licenstagare och distributörer. Vi har satt höga krav, vilket innebär att vår ”partner of choice” ska vara välrenommerad och ha erfarenhet av affärsområdet allergi. Vår strategi är att attrahera partners med regional eller global marknadsnärvaro och förmåga att effektivt lansera Zeqmelit™.

Goda förutsättningar för tillväxt

Vi är på väg att ta det stora steget från utvecklingsbolag till tillväxtbolag som genererar försäljningsintäkter. Förutsättningarna är goda för en kommersialisering inom en snar framtid och en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

Jag vill tacka alla långsiktiga aktieägare, samarbetspartners och medarbetare som gör vår tillväxtresa möjlig.

Lund den 11 november 2022

Jonas Jönmark, verkställande direktör, AcuCort AB