Skip to content

AcuCort som investering

5 skäl att investera i AcuCort

1. Innovativ produkt

Zeqmelit® adresserar ett stort patientbehov inom akuta och svåra allergiska reaktioner. Läkemedlet är en snabblöslig munfilm som är lätt att ha med sig och enkel att lägga på tungan, utan behov av vatten.

2. Stor marknad

Cirka 30% av världens befolkning lider av allergiska symtom. Den potentiella marknaden för Zeqmelit® uppskattas vara värd mer än 3 miljarder US dollar.

3. Säljstart i närtid

Första ordern har mottagits och planen är att Zeqmelit® ska finnas på apotek i Norden från sommaren 2024. Ett intensivt arbete pågår för att stötta kommersialisering och ytterligare försäljning.

4. Låg utvecklingsrisk

Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland där även regulatoriska tillstånd samt avtal med välrenommerad distributör är på plats. Registreringsprocesser pågår i övriga EU och USA.

5. Kompetent och erfaret team

Ledning och styrelse har bred och djup erfarenhet av att kommersialisera nya läkemedel.