Skip to content

AcuCort som investering

Fyra skäl att investera i AcuCort

  1. Innovativ produkt

   ISICORT® adresserar ett stort patientbehov inom akuta och svåra allergiska reaktioner. ISICORT® är en snabblöslig munfilm som är lätt att ha med sig och enkel att lägga på tungan, utan behov av vatten.

  2. Stor marknad

   Cirka 20% av världens befolkning lider av allergiska symtom. Den potentiella marknaden för ISICORT® uppskattas vara värd mer än 3 miljarder US dollar.

  3. Låg utvecklingsrisk

   Läkemedelsprodukten ISICORT® är färdigutvecklad och godkänd av Läkemedelsverket i Sverige. Registreringsprocesser pågår i övriga EU.

  4. Kompetent och erfaret team

   Ledning och styrelse har bred och djup erfarenhet av att kommersialisera nya läkemedel.