Skip to content

AcuCort som investering

Fyra skäl att investera i AcuCort

  1. Innovativ produkt

   Zeqmelit® adresserar ett stort patientbehov inom akuta och svåra allergiska reaktioner. Läkemedlet är en snabblöslig munfilm som är lätt att ha med sig och enkel att lägga på tungan, utan behov av vatten.

  2. Stor marknad

   Cirka 20% av världens befolkning lider av allergiska symtom. Den potentiella marknaden för Zeqmelit® uppskattas vara värd mer än 3 miljarder US dollar.

  3. Låg utvecklingsrisk

   Zeqmelit® är färdigutvecklat och godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland.  Registreringsprocesser pågår i övriga EU.

  4. Kompetent och erfaret team

   Ledning och styrelse har bred och djup erfarenhet av att kommersialisera nya läkemedel.