Skip to content

Affärsutveckling

”Ett aktivt fokus på affärs- och produktutveckling är en grundförutsättning för AcuCorts hållbara tillväxtresa.”

Det övergripande målet är att utveckla och kommersialisera nya innovativa läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta.

AcuCort är ett innovativt bioteknikbolag som identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta läkemedel som tillgodoser patientens behov av en användarvänlig och effektiv behandling.

Potentiella utvecklingskandidater är baserade på existerande och väldokumenterade substanser inom indikationsområden, där det finns ett stort medicinskt behov och kommersiellt intresse för nya och innovativa läkemedel som tillför nytta, exempelvis enkelhet i administration. Det godkända läkemedlet kommersialiseras i partnerskap med ett globalt nätverk av licenstagare och distributörer.

AcuCorts starka entreprenörskap och drivkraft tillsammans med sin goda samarbetsförmåga i ett brett nätverk av extern expertis och underleverantörer, skapar bra förutsättningar för affärs- och produktutveckling.