Skip to content

Styrelse & VD

Ebba Fåhraeus

Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2018

Födelseår: 1963.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Ebba Fåhraeus har djup och bred erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtstrategier och marknadsföring i såväl noterade som icke-noterade life science-bolag.

Andra pågående uppdrag: Vd för SmiLe Incubator AB, ledamot i styrelserna i medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Carasent ASA, Skandias fullmäktige och Coala Life AB samt ledamot i Regeringskansliets rådgivande grupp för life science.

Totalt innehav i AcuCort: 496 728 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

acucort-board-member

Anna Eriksrud

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2017

Födelseår: 1958

Utbildning: Internationell civilekonom från Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anna Eriksrud har en bakgrund som sjukvårdsentreprenör och mer än 25 års erfarenhet av medicinteknik och läkemedelssektorn från främst Q-Med och Pharmacia. Hon har drivit sitt eget företag genom Apoteksamariten och har erfarenhet som ledare av internationella tvärfunktionella team, att bygga nya marknadskategorier och lansera globala varumärken inom både Europa och USA.

Andra pågående uppdrag: Vd för NeoDynamics AB.

Totalt innehav i AcuCort: 54 997 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Alexandra Johnsson

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2018

Födelseår: 1971

Utbildning: Master of Science i Internationell ekonomi från Umeå universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Alexandra Johnsson har över 20 års erfarenhet av marknads- och försäljningsfrågor i ledande positioner på främst läkemedels- och life science-bolag i såväl globala koncerner som mindre utvecklingsbolag.

Andra pågående uppdrag: CMGO Chief Marketing and Growth Officer på PainDrainer AB. Styrelseledamot VoiceDiagnostic AB.

Totalt innehav i AcuCort: 52 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Göran Tornling

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2021

Födelseår: 1947

Utbildning: Läkare och professor emeritus i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Göran Tornling har drygt 20 års erfarenhet från alla faser av klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin och han har haft ledande positioner inom AstraZeneca, Orexo och ett flertal mindre life science-bolag.

Andra pågående uppdrag: Medicinsk chef på Gesynta Pharma AB och Senior Advisor på Vicore Pharma AB.

Totalt innehav i AcuCort: 104 160 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Monica Wallter

Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2021

Födelseår: 1956

Utbildning: Internationellt diplom i marknadsföring & ekonomi från Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Monica Wallter har en lång erfarenhet och en gedigen bakgrund som präglas av ledande befattningar inom välkända läkemedels- och life science-bolag. Sedan 2000 har hon varit vd för de börsnoterade bolagen Probi AB och Ellen AB. 2015 tillträdde hon som vd för noterade LIDDS AB och 2021 gick hon över till rollen som Senior Advisor i samma bolag. Hennes tidigare karriär inkluderar erfarenhet från 15 års internationella chefsbefattningar och globalt ledande positioner i Pharmacia-koncernen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Top Rider AB samt i First Corner AB.

Totalt innehav i AcuCort: 24 996 aktier, ägs genom First Corner AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Jonas Jönmark

Verkställande direktör

Sedan 2020

Födelseår:  1971

Utbildning: Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Jonas Jönmark har över 20 års internationell erfarenhet från läkemedels- och life science industrin. Hans bakgrund omfattar ledande positioner på globala läkemedelsbolag som Pfizer, AstraZeneca och Astellas Pharma samt mindre snabbväxande life science-bolag som LifeScience Support Scandinavian AB och Alteco Medical AB. Han har en bred erfarenhet av internationell affärsutveckling, globala produktlanseringar och att skapa kraftig försäljningstillväxt.

Andra pågående uppdrag: Inga.

Totalt innehav i AcuCort: 362 327 aktier.