Skip to content

Kontakt

Besöks- och postadress

AcuCort AB

Medicon Village
Scheeletorget 1
SE-223 81 Lund
Sverige

info@acucort.se

Kontaktperson

Jonas Jönmark, VD

Telefon:
+46 (0)46 5900990

E-post:
jonas.jonmark@acucort.se

Huvudkontor

Bolagsnamn:
AcuCort AB

Säte:
Lund, Sverige

Organisationsnummer:
556715-5113

För att rapportera information om en biverkning gällande vårt läkemedel, kontakta oss på safety@acucort.com.

Om du behöver rapportera en reklamation, kontakta oss på complaints@acucort.com.

Akuta frågor gällande läkemedelsärenden utanför kontorstid hänvisas till LIF jourtelefon på telefonnummer +46 (0) 40-22 35 38.

Biverkningar kan också rapporteras till den nationella hälsomyndigheten i enlighet med nationell lagstiftning.

Har du medicinska frågor om vårt läkemedel, kontakta safety.tfs@tfscro.com.

För övriga frågor, vänligen kontakta oss på info@acucort.com.