Skip to content

Zeqmelit® planeras finnas tillgängligt på apotek från och med 1 september

Läkemedlet Zeqmelit® planeras att finnas tillgängligt på apotek i Sverige från den 1 september 2024. Lanseringen i Norge och Finland förväntas ske kort därefter. Parallellt pågår prelanseringsaktiviteter i syfte att förbereda marknaden för en effektiv lansering.

AcuCorts läkemedel Zeqmelit® – en snabbupplöslig munfilm som läggs på tungan för behandling av svår till akut allergi – befinner sig i en intensiv kommersialiseringsfas. Mot bakgrund av ett gediget prelanseringsarbete kommer den planerade lanseringen att ske den 1 september 2024 och produkten blir tillgänglig för patienter.

Lanseringsplanen innebär att Zeqmelit® ska finnas tillgängligt på apotek i Sverige från den 1 september och en kort tid efteråt även på apotek i Norge och Finland. Under tiden fram till dess pågår prelanseringsaktiviteter med astma- och allergiläkare på de utvalda marknaderna.

– Det är mycket glädjande att få meddela datum för lanseringen och, framför allt, att patienter kommer att få tillgång till ett så välbehövligt läkemedel som Zeqmelit®. Vårt omfattande prelanseringsarbete, som pågått under flera månader, kommer att utgöra en mycket viktig grund i den kommande lanseringen, säger AcuCorts VD Jonas Jönmark.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts i prelanseringen och fler planeras. Den pågående Fas IV-studien ZEQ001 kommer att utgöra ett viktigt stöd i marknadsföringen. Syftet med studien är att få värdefulla vetenskapliga data från patienter som tidigare har använt tabletter, men som nu använder Zeqmelit®. Informationen kommer sedan att användas vid marknadsföringen av Zeqmelit® till läkare och vårdpersonal. 
I linje med lanseringsplanen har vår affärspartner Unimedic Pharma tillsammans med AcuCort genomfört ett välbesökt webbinarium för specialister inom astma och allergi. 

AcuCort har tidigare kommunicerat att Zeqmelit® skulle kunna lanseras under sommaren 2024. Att datum för den planerade lanseringen är satt till den 1 september har sin förklaring i att en av de underleverantörer som vår kontraktstillverkare anlitar har drabbats av en försening. Förseningen har inget med produkten att göra utan handlar om den bipacksedel som följer med produktens förpackning, vilket är utom AcuCorts kontroll. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.