Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande i AcuCort AB

AcuCort AB (publ) meddelar att valberedningen lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 4 juni 2024 avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12. Val av styrelse.

Val av styrelse: Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud, Alexandra Johnsson, Göran Tornling och Monica Wallter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13. Val av styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida, www.acucort.se.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.