Skip to content

Valberedning i AcuCort utsedd

AcuCort meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts och består av bolagets två största ägare.

Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2022, röstmässigt största aktieägare består valberedningen av följande ledamöter:

  • Sarah Fredriksson, utsedd av AQILION AB
  • Thomas Nestenius, utsedd av Zoya Invest AB

Årsstämman kommer att hållas den 4 maj 2023 i Lund. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ebba Fåhraeus, styrelsens ordförande, telefon 073 400 04 33, ebba@smileincubator.life

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023.

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.