Skip to content

Uppdatering av processen gällande högkostnadsskydd

AcuCort har i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  beslutat att dra tillbaka sin ansökan för Zeqmelit® i syfte att möta TLV:s önskemål om ytterligare studier kring patientnyttan.
– Vi driver sedan tidigare en patientstudie som vi bedömer kommer att svara upp mot TLV:s önskemål, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har meddelat AcuCort att en studie kring hur patienterna använder Zeqmelit®, en innovativ munfilm för behandling av svår och akut allergi, är nödvändig för att myndigheten ska kunna fatta beslut gällande högkostnadsskyddet.

– Återkopplingen från TLV är att Zeqmelit® är en helt ny typ av behandling av allergi, vilket ställer högre krav på vetenskapliga studieresultat innan det omfattas av högkostnadsskyddet, säger Jonas Jönmark.                      

Den studie som TLV nu efterfrågar handlar om hur patienten använder sin behandling med Zeqmelit®. AcuCort inledde just en sådan studie i januari.

– Studien beräknas bli klar under andra halvåret 2024. Min bedömning är att resultatet kommer att förse TLV med information som leder till ett positivt besked angående Zeqmelit® och högkostnadsskyddet.

Processen med TLV-ansökan förändrar ingenting vad gäller kommersialiseringen av Zeqmelit®  som kommer att lanseras i Norden under sommaren 2024.

– Vi ser fortsatt fram emot säljstart i sommar och är övertygade om att Zeqmelit® kommer att göra en avgörande skillnad för många allergiker och deras livskvalitet, säger Jonas Jönmark.

 

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.