Skip to content

Uppdatering angående fas IV-studie: 40 av 50 patienter rekryterade

AcuCorts fas IV-studie ZEQ001 för Zeqmelit® pågår.  40 patienter har tilldelats munfilmen för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår. 

Som tidigare kommunicerats inleddes fas IV-studien ZEQ001 gällande munfilmen Zeqmelit® i slutet av januari. Syftet med studien är att samla in vetenskapliga data om patientanvändningen av Zeqmelit®. Resultatet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och förstärka marknadsföringen av produkten. Rekryteringen av patienter till studien motsvarar AcuCorts högt ställda förväntningar och i nuläget är 40 patienter med. Studien kommer totalt omfatta 50 patienter.

– Det är alltid en utmaning att få in patienter i läkemedelsstudier. Det är glädjande att vår studie på kort tid redan rekryterat 40 patienter, vilket visar på det höga intresset av produkten från allergipatienter, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort. 

Studien pågår parallellt med marknadslanseringen i Norden och innebär att allergipatienter tilldelas Zeqmelit® för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår. Syftet med studien, som är en öppen icke-randomiserad låginterventionsstudie, är att få värdefulla vetenskapliga data om användandet av Zeqmelit® från patienter som tidigare ordinerats kortikosteroider i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner. Studiens resultat förväntas bli klart i slutet av 2024

– Studien ska visa hur verkliga patienter upplever användningen Zeqmelit®. Vi bedömer att det vetenskapliga resultatet blir en viktig del i marknadsföringen och de kommande marknadslanseringarna, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort. 

Läkaren och allergologen Bahram Javizian som är huvudprövare för studien utvecklar syftet med studien: 

– Vi vill få patienternas erfarenheter av hur det är att ha den här biofilmen, till exempel: känner man sig trygg med den? Hur upplever man att det är att använda den? Kanske det viktigaste vi undersöker är: Har patienterna med sig läkemedlet? säger Bahram Javizian. 

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.