Skip to content

Studie om patienters betalningsvilja publiceras i internationell vetenskaplig tidskrift

AcuCort AB har meddelats att en artikel om en studie avseende svenska patienters betalningsvilja för Zeqmelit® kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Health Economics and Outcomes Research. 

Den vetenskapliga studien som artikeln presenterar har titeln Treatment preferences for acute allergic reactions – a discrete choice experiment in Sweden. Studien undersöker betalningsviljan för en munfilm med kortison bland svenska personer med akuta allergiska reaktioner. Utgångspunkten är att kortison är en vanlig behandling vid akuta allergiska reaktioner och munfilmen erbjuder ett alternativ till kortisontabletter som kan vara svåra att administrera i ett akut tillstånd. Studieresultaten visar på en stor betalningsvilja hos patienterna.

Studien är del 2 i en större enkätstudie som utförts i samarbete med IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Del 1 fokuserar på behandlingspreferenser hos svenska patienter med akut allergisk reaktion och publicerades i april 2024 i den vetenskapliga peer-review tidskriften World Allergy Organization Journal.  

– Del 1 av studien klargör att det finns ett stort och tydligt patientbehov av ett läkemedel som Zeqmelit®. Artikeln om del 2 kommer att öka kännedomen om att det även finns en stark betalningsvilja för Zeqmelit® hos patienterna, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

– Det är ett stort erkännande för behandlingen med Zeqmelit®, att AcuCorts studie om betalningsviljan hos allergipatienter tas upp av en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som når en stor del av vår direkta målgrupp. Tidpunkten är dessutom helt rätt eftersom lansering av Zeqmelit® är planerad till i sommar, säger Jonas Jönmark.

Artikeln i Journal of Health Economics and Outcomes Research har förväntad publicering under sommaren 2024.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.