Skip to content

Mycket god betalningsvilja för Zeqmelit® enligt publicering i internationell vetenskaplig tidskrift

Den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Health Economics and Outcomes Research har publicerat en artikel om svenska patienters, med akut allergisk reaktion, betalningsvilja för ett läkemedel som Zeqmelit®. Därmed har två av varandra oberoende internationella tidskrifter publicerat resultat som dels visar att det finns ett stort patientbehov för Zeqmelit®, dels att patienternas betalningsvilja för läkemedlet är stark. 

AcuCort har i samarbete med IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, genomfört en enkätstudie bland drygt 400 patienter i Sverige som har drabbats av svår allergisk reaktion. AcoCort har utvecklat munfilmen Zeqmelit®, en snabblöslig munfilm för behandling av akut allergisk reaktion.

I studiens första del fastslogs att det finns ett stort och tydligt patientbehov av ett läkemedel som Zeqmelit®. Till exempel svarade 72 procent av patienterna att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid svår allergisk reaktion. Vidare visar studieresultaten att 26 procent av patienterna har sväljproblem och svårt att ta sin medicin vid en allergisk reaktion. Resultaten från den studien har tidigare publicerats i peer-review tidskriften World Allergy Organization Journal

Mycket god betalningsvilja bland patienterna
I studiens andra del har betalningsviljan bland patienterna analyserats. Resultaten från den studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Health Economics and Outcomes Research med titeln ”Treatment Preferences for Acute Allergic Reactions: a Discrete Choice Experiment in Sweden”. I artikeln framkommer att behandling med självupplösande munfilm har ett värde hos patienterna som överstiger traditionell tablettbehandling med 574 kronor. AcuCorts planerade prisbild för Zeqmelit® uppgår till 300 SEK för varje förpackning om två filmer, oavsett styrka. 

– Resultaten visar svart på vitt att patienterna har en mycket stark betalningsvilja för ett läkemedel som Zeqmelit®, vilket innebär att de värderar läkemedlet högt. Att en ansedd vetenskaplig tidskrift publicerar artikeln är mycket positivt eftersom den når ut till en stor del av vår direkta målgrupp och utgör en viktig del av de pre-lanseringsaktiviteter som pågår, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort. 

Studieresultaten i korthet:
• Patienternas ytterligare betalningsvilja för en munfilm som Zeqmelit® uppgår till 574 SEK per allergisk reaktion jämfört med traditionella tabletter.

• Patienter med sväljproblem (26% av de tillfrågade) uppger att de är beredda att betala ytterligare 224 SEK (totalt 798 SEK per allergisk reaktion). 
• Deltagarna fick frågan varför de föredrog munfilm framför traditionell tablettbehandling. 25% uppgav att anledningen var att munfilmen var enkel att ta med sig och 51% att den var enkel att ta.
• Om priset och effekten var samma för tablettbehandling och munfilm så skulle 72% välja munfilmen.

Länk till artikeln: ”Treatment Preferences for Acute Allergic Reactions: a Discrete Choice Experiment in Sweden”

 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.