Skip to content

Insynshandel i teckningsoption TO1 – vd Jonas Jönmark ökar sitt innehav i AcuCort AB

I samband med pågående nyttjandeperiod för teckningsoption TO1 har AcuCorts verkställande direktör Jonas Jönmark köpt 250 000 teckningsoptioner med avsikt att konvertera dem till aktier i TO-perioden.

AcuCort meddelar att vd Jonas Jönmark köpt 250 000 teckningsoptioner på marknadsplatsen Spotlight för totalbeloppet 3 750 SEK vilket motsvarar en genomsnittskurs på 0,015 SEK per teckningsoption TO1.

– Genom förvärvet av teckningsoptioner får jag möjlighet att stärka min ägarposition i AcuCort inför bolagets försäljningsstart av munfilmen Zeqmelit®, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Jonas Jönmarks totala innehav uppgår till 61 623 aktier och 284 040 teckningsoptioner.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i AcuCort. 

Teckningskurs: 0,40 SEK per nytecknad aktie.

Utnyttjandeperiod: 6 mars – 20 mars 2024.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.