Skip to content

Första patienten använder Zeqmelit® i studie inför marknadslansering

Den första patienten i AcuCort fas IV-studie ZEQ001 har tilldelats munfilmen Zeqmelit®. Syftet med studien är att förstärka marknadsföringen med praktisk erfarenhet från läkare och patienter, i samband med lansering i Norden. 

Studien kommer att pågå parallellt med den nordiska marknadslanseringen. I studien tilldelas allergipatienter företagets munfilm Zeqmelit® för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår. Målet med studien, som är en öppen icke-randomiserad låginterventionsstudie, är att få värdefull data om användandet av Zeqmelit® från patienter som tidigare ordinerats kortikosteroider i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner.

– Vi passerar en mycket viktig milstolpe nu när den första patienten använder Zeqmelit. Att studien har inletts stöttar det pågående kommersialiseringsarbetet och den kommande marknadslanseringen i Norden, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Studien omfattar ett 50-tal allergipatienter som tillkommer löpande under det närmaste halvåret. 

– Vi ser fram emot att publicera studieresultatet i slutet av året. Vi bedömer att det blir en viktig del i marknadsföringen av Zeqmelit® eftersom vi kommer att kunna kommunicera verkliga erfarenheter från patienter och läkare, säger Jonas Jönmark.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.