Skip to content

AcuCorts studie publiceras i internationell vetenskaplig tidskrift

AcuCort AB har meddelats att en artikel om bolagets enkätstudie avseende behandlingspreferenser hos svenska patienter med akut allergisk reaktion kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Allergy Organization Journal.  

AcuCort arbetar för att öka kännedomen om munfilmen Zeqmelit®, med planerad lansering på apotek i Norden under sommaren. Den vetenskapliga tidskriften World Allergy Organization Journal, som vänder sig till allergiläkare, allergipatientföreningar och andra relevanta målgrupper, har meddelat att en artikel om AcuCorts enkätstudie kommer att publiceras i närtid. Rapporten som ligger till grund för artikeln har titeln (översatt till svenska): ”Sjukdomsbörda och icke tillfredsställda behov vid akuta allergiska reaktioner – Ett patientperspektiv”.

– Det är ett stort erkännande för behandlingen att AcuCorts studie om allergipatienter tas upp av en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som når en stor del av vår direkta målgrupp. Vi ser fram emot att det kommer att öka kännedomen om patienters behov av en munfilm vid akuta allergiska reaktioner. Tidpunkten är dessutom helt rätt eftersom lansering av Zeqmelit® är planerad till i sommar, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Som tidigare kommunicerats visar resultaten från studien bland annat att 72 procent av patientgruppen på 426 personer skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion. Därutöver svarade 24 procent att de upplevt svårigheter att svälja sin allergimedicin vid svår allergisk reaktion.

– AcuCort har konkreta vetenskapliga fakta som visar att vår munfilm Zeqmelit® upplevs som ett snabbare och smidigare läkemedel än tablettbehandlingar vid svår allergisk reaktion, säger Jonas Jönmark.

Enkätstudien omfattar totalt 426 patienter som har svarat på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. Från början skulle drygt 100 patienter ha inkluderats i studien, men det stora intresset för att delta och engagemanget bland allergikerna ledde till att studien utökades och slutligen inkluderades 426 respondenter.

Studieresultatet i korthet*

  • 72 procent av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.
  • 24 procent av patienterna svarade att de hade upplevt svårigheter att svälja sin allergimedicin när de hade en svår allergisk reaktion.
  • 68 procent av patienterna svarade att de någon gång hade behövt uppsöka akutsjukvård för en svår allergisk reaktion.
  • 41 procent av patienterna svarade att de någon gång hade fruktat för sitt liv vid en svår allergisk reaktion.

*Studieresultatet publicerades 22 september 2022

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.