Skip to content

AcuCorts studie publicerad i internationell vetenskaplig tidskrift

AcuCorts enkätstudie avseende behandlingspreferenser hos svenska patienter med akut allergisk reaktion är publicerad i den vetenskapliga peer-review tidskriften World Allergy Organization Journal.  
Artikeln klargör att det finns ett stort patientbehov av Zeqmelit®, 72 procent av patienterna föredrar en produkt som vår. Vidare uppger en fjärdedel av patienterna att de har svårt att svälja sin medicin vid en akut allergisk reaktion, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort. 

Den vetenskapliga tidskriften World Allergy Organization Journal, som vänder sig till allergiläkare, allergipatientföreningar och andra relevanta målgrupper, har i utgåvan april 2024 publicerat en vetenskaplig peer-review granskad artikel om AcuCorts enkätstudie. Rapporten som ligger till grund för artikeln har titeln (översatt till svenska): ”Sjukdomsbörda och icke tillfredsställda behov vid akuta allergiska reaktioner – Ett patientperspektiv”.

– Artikeln kommer att öka kännedomen om patienters behov av en munfilm vid akuta allergiska reaktioner. Tidpunkten är dessutom helt rätt eftersom lansering av Zeqmelit® är planerad till i sommar, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Författarna till artikeln är svenska professorer och läkare som är specialiserade på allergi: Emelie Andersson ME, Sofia Löfvendahl PhD, Sara Olofsson PhD, Karin Wahlberg PhD, Leif Bjermer MD, PhD, Göran Tornling* MD, PhD, Christer Janson MD, PhD, Jonas Hjelmgren ME. ME=civilingenjör, PhD=doktorsexamen.

Göran Tornling är styrelseledamot i AcuCort.

Artikeln sammanfattas på Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE:s hemsida, https://ihe.se/publicering/disease-burden-and-unmet-need-for-acute-allergic-reactions-a-patient-perspective/.

I sammanfattningen skriver artikelförfattarna bland annat:
”Studien av IHE innefattade personer med erfarenhet av måttliga till svåra akuta allergiska reaktioner som rapporterade hur de själva upplevde sin sjukdomsbörda (dvs. påverkan på vardagen, ångest och problem relaterade till allergibehandlingen). (…) Resultaten från studien tyder på att måttliga till svåra akuta allergiska reaktioner kan bidra till en betydande sjukdomsbörda. Denna innefattade ångest och påverkan på det dagliga livet men även problem relaterade till behandlingen av de allergiska reaktionerna. Personer med utskriven adrenalinpenna upplevde akuta reaktioner med högst svårighetsgrad, men även bland de utan adrenalinpenna upplevades sjukdomsbördan som relativt hög.”

Som tidigare kommunicerats visar resultaten från studien bland annat att 72 procent av patientgruppen på 426 personer skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.

– AcuCorts studie presenterar konkreta vetenskapliga fakta som visar att vår munfilm Zeqmelit® upplevs som ett snabbare och smidigare läkemedel än tablettbehandlingar, som Betapred, vid svår allergisk reaktion, säger Jonas Jönmark.

Artikeln finns att läsa i sin helhet här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1939455124000279#sec9

Studieresultatet i korthet

  • 72 procent av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.
  • 24 procent av patienterna svarade att de hade upplevt svårigheter att svälja sin allergimedicin när de hade en svår allergisk reaktion.
  • 68 procent av patienterna svarade att de någon gång hade behövt uppsöka akutsjukvård för en svår allergisk reaktion.
  • 41 procent av patienterna svarade att de någon gång hade fruktat för sitt liv vid en svår allergisk reaktion.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.