Skip to content

AcuCort uppdaterar angående fas 4-studie: 10 patienter rekryterade

AcuCorts fas IV-studie ZEQ001 för Zeqmelit® utvecklas enligt förväntningarna. Den tionde patienten har tilldelats munfilmen för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår.

Som tidigare kommunicerats inleddes fas IV-studien ZEQ001 gällande munfilmen Zeqmelit® i slutet av januari. Syftet med studien är att samla in vetenskapliga data i samband med lanseringen i Norden från praktisk erfarenhet av patienter. Rekryteringen av patienter till studien motsvarar AcuCorts högt ställda förväntningar. Redan efter en vecka ingår tio allergipatienter i studien som totalt ska omfatta 50 patienter.

– Det kan vara en utmaning att få in patienter i studier inom läkemedelsutveckling. Det är glädjande att vår studie redan rekryterat tio patienter. Det är positivt att intresset för vår läkemedelsprodukt är så stort bland läkare och patienter, vilket indikerar ett stort behov av en enkel och effektiv behandling, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Studien pågår parallellt med marknadslanseringen och innebär att allergipatienter tilldelas Zeqmelit® för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår. Målet med studien, som är en öppen icke-randomiserad låginterventionsstudie, är att få värdefull data om användandet av Zeqmelit® från patienter som tidigare ordinerats kortikosteroider i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner.

– Det är alltså inte en studie som är nödvändig för lanseringen eftersom alla kliniska studier och tillstånd som krävs är på plats sedan tidigare, utan en studie som visar hur verkliga patienter upplever Zeqmelit®, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

– Att studien har inletts stöttar det pågående kommersialiseringsarbetet och den kommande marknadslanseringen i Norden, säger Jonas Jönmark.

Läkaren och allergologen Bahram Javizian som är huvudprövare för studien utvecklar syftet med studien:

– Vi vill få patienternas erfarenheter av hur det är att ha den här munfilmen, känner man sig trygg med den? Hur upplever man att det är att använda den? Kanske det viktigaste vi undersöker är: Har patienterna med sig läkemedlet? säger Bahram Javizian.

Studiens resultat förväntas bli klart i slutet av 2024.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.