Skip to content

AcuCort skriver partneravtal för de fyra stora nordiska länderna med Unimedic Pharma

AcuCort AB har idag skrivit ett partneravtal för Sverige, Norge, Danmark och Finland med Unimedic Pharma. Avtalet innebär att Unimedic kommer ansvara för försäljning och marknadsföring av AcuCorts munfilm Zeqmelit® i dessa länder.

I och med avtalet går AcuCort in i den kommersialiseringsfas som bolaget förberett under en längre tid. Sedan tidigare har bolagets munfilm Zeqmelit® erhållit godkännande av läkemedelsmyndigheter i Sverige, Danmark, Norge och Finland, vilket möjliggör en bred kommersiell satsning i dessa länder.

”Avtalet med Unimedic Pharma är viktigt för vår framgång på de nordiska marknaderna. Unimedic Pharma är ett mycket välrenommerat företag med specialistkompetens inom försäljning och marknadsföring av läkemedel i Norden, vilket vi nu drar nytta av när AcuCort går in i ett nytt kapitel på sin tillväxtresa”, säger AcuCorts vd Jonas Jönmark. 

Unimedic Pharmas vd Johan Frödin säger i en kommentar:

”Vi har följt AcuCort under längre tid och imponerats av den innovationskraft som finns i bolaget. Zeqmelit är en produkt som passar väl in i vårt sortiment och bidrar till vår vision om att möjliggöra ett bättre liv. Vi ser fram emot samarbetet med AcuCort och har stora förväntningar på lanseringen av Zeqmelit på de nordiska marknaderna.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Denna information är sådan information som AcuCort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31, 17.35 CET.

Om Unimedic Pharma

Unimedic Pharma är ett svenskt specialistläkemedelsföretag som idag förser Norden och norra Europa med ett brett sortiment av läkemedel inom flera terapiområden. Verksamheten fördelas inom tre huvudsakliga affärsområden: Registrerade specialistläkemedel, Licensläkemedel, Kontraktstillverkning (CDMO). Företagets huvudkontor ligger i Solna och bolaget är ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Läs mer på www.unimedicpharma.se.

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.