Skip to content

AcuCort senarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2023

AcuCort AB har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten avseende tredje kvartalet 2023. Tidigare aviserad tidpunkt för publicering var den 11 november 2023. Nytt datum för publicering är den 30 november 2023.

Senareläggningen sker av administrativa skäl.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB

Tel: +46 70 3655400

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

AcuCort är ett bioteknikbolag. Bolaget har utvecklat och kommersialiserar läkemedlet Zeqmelit® som är en munfilm baserad på kortisonsubstansen dexametason, för snabb tillgänglighet och lindring vid bland annat svåra och akuta allergiska reaktioner. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Målet är global kommersialisering i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader via licenstagare och distributörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.