Skip to content

AcuCort publicerar årsredovisningen för 2023

AcuCort AB (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har publicerats.

Årsredovisningen, som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbplats, IR-sidan.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.