Skip to content

AcuCort har mottagit sin första order på Zeqmelit®

AcuCort har mottagit sin första order på munfilmen Zeqmelit®. Ordervärdet kommer att ha stor positiv påverkan på resultatet. 
Denna order innebär att vi passerat den viktigaste milstolpen i AcuCorts historia, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Läkemedlet Zeqmelit®, en snabbupplöslig munfilm som läggs på tungan för behandling av svår till akut allergi, är i en intensiv kommersialiseringsfas. Nu har den första ordern mottagits. Beställare är Unimedic Pharma, som även är ansvarigt för försäljningen av Zeqmelit® i Norden. Beställningen avser Zeqmelit® i dess tre styrkor; 4, 6 och 8mg. Ordervärdet kommer att ha stor positiv påverkan på AcuCorts resultat i innevarande kvartal.

– Det är mycket glädjande att veta att Zeqmelit® snart finns på apotek i Norden och ger personer med svår till akut allergi tillgång till bättre behandling än tidigare, säger Jonas Jönmark.

Ordern innebär att AcuCort tar steget från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt läkemedelsföretag.

– Det är en historisk milstolpe och det känns fantastiskt roligt.  Vi bedömer att ordern täcker den inledande efterfrågan i första delen av lanseringen i Norden, säger Jonas Jönmark.

Produktionen har inletts. Zeqmelit®, som är ett receptbelagt läkemedel baserat på den välkända kortisonsubstansen dexametason, kommer att finnas på apotek från och med sommaren 2024.

Fakta om Zeqmelit®

  • Godkänt för behandling av svåra till akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling och för behandling av patienter med covid-19 med andningssvårigheter och behov av syrebehandling.
  • En tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm som smälter på tungan inom 10 – 15 sekunder.
  • Patienten behöver inte tillgång till vatten för att använda produkten.
  • Munfilmen ligger i en liten och smidig förpackning i storleken av ett visitkort
  • Godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
  • 72 procent av patientgruppen skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion enligt enkätstudie. 

Denna information är sådan information som AcuCort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-2-27, 8.30 CET.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.