Skip to content

AcuCort har lämnat in uppdaterad ansökan till TLV avseende Zeqmelit®

AcuCort har uppdaterat sin pris- och subventionsansökan till den svenska prismyndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avseende bolagets läkemedel Zeqmelit®.

Ansökan syftar till att ge AcuCort godkännande för ett subventionerat pris på munfilmen Zeqmelit® i Sverige, vilket innebär att läkemedlet kan säljas till slutkonsument för ett lägre pris och samtidigt omfattas av det så kallade högkostnadsskyddet.

Som tidigare kommunicerats har ansökan, som formellt inlämnades januari 2023, föregåtts av en enkätstudie som innefattade 426 allergipatienter. Studien gav ett positivt utfall där bland annat 72 procent av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid svår allergisk reaktion.

Som svar på den återkoppling som TLV delgett Acucort har bolaget nu uppdaterat ansökan. Uppdateringen innebär att en intervjustudie, där fem specialistläkare inom området allergi uttalar sig om läkemedelskandidaten Zeqmelit®, har tillförts ansökan.

Vi förväntar oss ett positivt besked under första halvåret 2024. I vår marknadsplan för lansering av Zeqmelit® på den svenska marknaden är TLV-ansökan en viktig del,” säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB

Tel: +46 70 3655400

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.