Skip to content

AcuCort har lämnat in pris- och subventionsansökan till TLV avseende Zeqmelit®

AcuCort har lämnat in en pris- och subventionsansökan till den svenska prismyndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avseende bolagets läkemedel Zeqmelit®. Ansökan bedöms vara en viktig milstolpe inför marknadsintroduktionen av Zeqmelit® i Sverige.

Ansökan syftar till att ge AcuCort godkännande för ett subventionerat pris på munfilmen Zeqmelit® i Sverige, vilket innebär att läkemedlet kan säljas till slutkonsument för ett lägre pris och samtidigt omfattas av det så kallade högkostnadsskyddet.

 

Som tidigare kommunicerats har ansökan föregåtts av en enkätstudie som innefattade 426 allergipatienter. Studien gav ett positivt utfall där bland annat 72 procent av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid svår allergisk reaktion. Enkätstudien anses av AcuCort utgöra ett viktigt underlag för ansökan till TLV.

Bolaget bedömer att slutgiltigt beslut om subventionerat pris kan erhållas under slutet av Q2, 2023, beroende på myndighetens tidsplan.

”Pris- och subventionsansökan till TLV är en viktig del av den marknadsplan som vi följer för att introducera Zeqmelit® på den svenska marknaden. Med ett subventionerat pris öppnas större möjligheter för läkemedlet att nå ut till en bredare marknad, och därmed möta det stora behov som finns bland allergipatienter för en effektivare administration vid behandling av akut och svår allergisk reaktion”, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

 

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.