Skip to content

AcuCort flyttar fram datum för publicering av delårsrapport

AcuCort har beslutat att flytta fram publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet till den 31 augusti 2023.  Rapporten var planerad att publiceras den 11 augusti 2023.

Anledningen till att publiceringen flyttas fram är att AcuCort bytt leverantör av ekonomisystem, vilket inneburit nya rutiner som försenat arbetet med att sammanställa rapporten. Bolaget behöver med anledning av detta ytterligare tid för att färdigställa delårsrapporten och styrelsen har därför beslutat att ändra datum för publiceringen till den 31 augusti 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

Telefon: 070 365 5400

Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.