Skip to content

AcuCort får etikgodkännande för studie med Zeqmelit®

AcuCort har av läkemedelsmyndigheten och etikprövningsnämnden i Sverige fått godkännande att starta studien ZEQ001. Syftet med studien är att utvärdera Zeqmelit® vid akut allergisk reaktion och är en del av den kommande kommersialiseringen av produkten i Norden

Studien, som är en fas IV, öppen icke-randomiserad låginterventionsstudie, har som övergripande mål att skaffa verklig erfarenhet av Zeqmelit® från patienter som tidigare ordinerats kortikosteroider i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner. Studien kommer ge information om tillgänglighet, trygghet med behandlingen och upplevd effekt hos patienterna. Studien beräknas starta under det fjärde kvartalet 2023 och pågå fram till det andra kvartalet 2024.

I en kommentar säger AcuCorts vd, Jonas Jönmark:

“Studien kommer att vara en viktig del av den kommande kommersialiseringen av Zeqmelit®. Läkare och patienter kommer ges möjlighet att prova och få praktisk erfarenhet av behandlingen och ge oss värdefulla data.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

Telefon: 070 365 5400

Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.