Skip to content

AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Storbritannien

AcuCort har av World Intellectual Property Organisation (WIPO) tilldelats varumärkesskydd i Storbritannien för munfilmen Zeqmelit®.

Det beviljade varumärkesskyddet medför att ordvarumärket Zeqmelit® ges nationellt skydd i Storbritannien. Varumärkesskyddet omfattar de varor och tjänster som innefattas i den internationella registreringen.

Registreringsskyddet löper enligt de datum som gäller för den internationella registreringen och förnyas i samband med förnyelsen av densamma, vilket måste ske senast den 9 januari 2033.

”Att vi nu kompletterar varumärkesskyddet i EU med Storbritannien är av stor vikt för vår kommande marknadslansering av Zeqmelit®. Godkännandet innebär att vi på ett effektivt sätt skyddar bolagets immateriella tillgångar”, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

Telefon: 070 365 5400

Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.