Skip to content

AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Schweiz

AcuCort AB meddelar att varumärkesnamnet för bolagets läkemedel Zeqmelit® registrerats för varumärkesskydd i Schweiz. 

Varumärkesskyddet är av strategisk viktig betydelse inför bolagets kommersialiseringsfas.

– Det är mycket glädjande att vi nu fått varumärkesskydd i Schweiz för vår munfilm Zeqmelit® med tillhörande användningsområden. Det är ett viktigt steg på vägen mot en kommersialisering i Schweiz, säger AcuCorts vd Jonas Jönmark.

Varumärkesskyddet för Zeqmelit® i Schweiz gäller för de kommande 10 åren varefter bolaget måste ansöka om förlängning.

Zeqmelit® har varumärkesskydd även i Europa (Europeiska unionens samtliga medlemsstater), Norge, USA, Storbritannien, Australien, Kina, Indien och Japan.

Varumärkesskydd utfärdas av International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.