Skip to content

AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Norge

AcuCort AB meddelar att varumärkesnamnet för bolagets läkemedel Zeqmelit® registrerats för varumärkesskydd i Norge

Varumärkesskyddet är av strategisk viktig betydelse inför bolagets kommersialiseringsfas. 

– Det är mycket glädjande att vi nu fått varumärkesskydd i Norge för vår munfilm Zeqmelit® med tillhörande användningsområden. Det är ett viktigt steg på vägen mot en kommersialisering i Norge i närtid, säger AcuCorts vd Jonas Jönmark. 

I augusti ingick AcuCort ett distributionsavtal med Unimedic Pharma gällande Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Varumärkesskyddet för Zeqmelit® i Norge gäller för de kommande 10 åren varefter bolaget måste ansöka om förlängning.

Zeqmelit® har varumärkesskydd även i Europa (Europeiska unionens samtliga medlemsstater), USA, Storbritannien, Australien och Kina

För ytterligare information:

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB

Tel: +46 70 3655400

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.