Skip to content

AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit i Kina

AcuCort AB meddelar att varumärkesnamnet för bolagets läkemedel Zeqmelit® registrerats för varumärkesskydd i Kina.

Varumärkesskyddet är av strategisk viktig betydelse inför bolagets kommersialiseringsfas. 

– Det är mycket glädjande att vi nu fått varumärkesskydd i Kina för vår munfilm Zeqmelit® med tillhörande användningsområden, säger AcuCorts vd Jonas Jönmark. 

– Kina är en stor potentiell marknad. Varumärkesskyddet, tillsammans med de två aktiva patent som skyddar Zeqmelit® i Kina, gör att vi på AcuCort kan intensifiera kommersialiseringsarbetet i landet, säger Jonas Jönmark.

Varumärkesskyddet för Zeqmelit® i Kina gäller för de kommande 10 åren varefter bolaget måste ansöka om förlängning.

Zeqmelit® erhöll varumärkesskydd i Sverige 2020. Idag har läkemedlet varumärkesskydd även i övriga Norden samt i USA, Europa (Europeiska unionens samtliga medlemsstater), Storbritannien och Australien. 

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD AcuCort AB

Tel: +46 70 3655400

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.