Skip to content

AcuCort erhåller varumärkesskydd för Zeqmelit® i Europa

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att varumärkesnamnet för bolagets läkemedel Zeqmelit® registrerats förvarumärkesskydd i Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Varumärkesskyddet är av strategisk viktig betydelse inför bolagets kommersialiseringsfas. Ansökan om varumärkesskydd för Zeqmelit® har sedan tidigare även lämnats in för den amerikanska marknaden.

"Det är mycket glädjande att vi nu fått varumärkesskydd i Europa för vår munfilm Zeqmelit® med tillhörande användningsområden. Det innebär att bolagets tillgångar skyddas och att vi med full kraft kan fortskrida med att etablera läkemedlet på den europeiska marknaden", säger AcuCorts vd Jonas Jönmark. 
 
Varumärkesskyddet i Europa är en del av det varumärkesarbete som AcuCort tidigare inlett för att byta namn på bolagets huvudprodukt från ISICORT till Zeqmelit®. Varumärkesskyddet för Zeqmelit® i Europa gäller för de kommande 10 åren varefter bolaget måste ansöka om förlängning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

 

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit™, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit™ är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.