Skip to content

AcuCort erhåller patent för munfilm i Brasilien

AcuCort har beviljats patent för dexametason som munfilm i Brasilien.

Patentet utfärdades av INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), som är den federala myndighet som ansvarar för att hantera det brasilianska systemet för att bevilja och garantera industriella rättigheter.

Det beviljade patentet innebär att munfilmen ges nationellt skydd i Brasilien och upphör att gälla den 4 november 2035.

”Att få detta patent är av stor betydelse för den kommande marknadslanseringen av vår munfilm Zeqmelit®. Godkännandet innebär att vi effektivt skyddar företagets immateriella tillgångar”, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB

Telefon: 070 365 5400

Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.