Skip to content

AcuCort beviljas förlängd SME-status av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

AcuCort AB har beviljats förlängd SME- (Small or Medium-sized Enterprise) status av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA).

Förlängningen innebär att AcuCort behandlas som SME-bolag av myndigheten fram till den 31 december 2024, vilket innebär att bolaget undantas från avgifter, antingen helt eller delvis, i samband med regulatoriska ansökningar kopplade till försäljning och marknadsföring av läkemedel inom EU och EEA.

– Beskedet från EMA innebär att avgifterna vid marknadsregistreringar hålls så låga som möjligt och att vi kan ta vara på rådgivning och andra förmåner som erbjuds inom EU för små bolag, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

För ytterligare information:

Jonas Jönmark, vd AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.