Skip to content

AcuCort anlitar IR-byrå

AcuCort har anlitat IR-byrån Investor Target för att stärka bolagets kommunikation mot aktiemarknaden. I och med samarbetet kommer kommunikationen mot bolagets befintliga och potentiella aktieägare intensifieras, vilket bedöms som särskilt viktigt när bolaget närmar sig kommersiell fas.

”Att ha en framåtlutad kommunikation mot investerare bedömer jag som extremt viktigt när vi nu går in i en ny fas på bolagets resa mot kommersialisering av munfilmen Zeqmelit®. Med Investor Target kommer vi att inleda en satsning som innebär en mer frekvent kommunikation i såväl befintliga som nya kanaler. Syftet är att medvetandegöra marknaden om de stora framsteg som bolaget gör och kommer att göra under en nära framtid”, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

 

Investor Targets vd, Noel Neliander, kommenterar vidare:

”Vi har följt AcuCort under en lång tid och imponerats över de framsteg som bolaget gjort. Med en nytänkande IR- och kommunikationsstrategi är vår fasta övertygelse att vi kan bidra till att lyfta bolagets profil och öka transparensen mot marknaden, vilken ska tydligare åskådliggöra den potential som vi bedömer att bolaget har.”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

 

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.