Skip to content

AcuCort AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.acucort.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Om AcuCort AB 
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se