Skip to content

Nomination Committee 2022

Valberedningens sammansättning för årsstämma 4 maj 2022.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs vid årsstämman den 28 april 2021 och består inför årsstämman 2022 av:

  • Jan Törnell, utsedd av AQILION AB (ordförande)
  • Joachim Cato utsedd av John Fällström
  • Thomas Nestenius, utsedd av Zoya Invest AB