Skip to content

Nomination Committee 2021

Valberedningens sammansättning för årsstämma 28 april 2021.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs vid årsstämman den 12 maj 2020 och består inför årsstämman 2021 av:

  • Jan Törnell, utsedd av AQILION AB
  • Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse (ordförande)