Skip to content

Nomination Committee 2020

Valberedningens sammansättning för årsstämma 12 maj 2020.

I valberedningen inför AcuCorts årsstämma 2020 ingår:

  • Sarah Fredriksson, utsedd av Aqilion AB
  • Berne Gilbert Okdahl, utsedd av densamme
  • Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse