Skip to content

Nomination Committee 2019

Valberedningens sammansättning för årsstämma 25 april 2019.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs vid årsstämman den 21 mars 2018 och består inför årsstämman 2019 av:

  • Sarah Fredriksson, utsedd av AQILION AB (tidigare under namnet P.U.L.S. AB)
  • Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse
  • Berne Gilbert Okdahl, utsedd av densamme
  • Göran Ofsén, utsedd av densamme