Skip to content

Nomination Committee 2018

Valberedningens sammansättning för årsstämma 21 mars 2018.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs vid årsstämman den 8 februari 2017 och består inför årsstämman 2018 av:

  • Sarah Fredriksson, utsedd av P.U.L.S. AB
  • Olle Isaksson, som representerar Olle Isaksson
  • Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse.